Hałas w środowisku pracy biurowej – o czym warto wiedzieć?

Hałas w środowisku pracy to zjawisko, na które narażone są nie tylko osoby pracujące na budowach czy głośnych halach produkcyjnych. Również w pozornie cichym biurze pracownicy doświadczają negatywnych skutków hałasu. Praca umysłowa przez 8 godzin w skupieniu i maksymalnej koncentracji wymaga spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniego poziomu dźwięków. Przeczytaj artykuł, aby poznać najważniejsze normy hałasu w biurze.

Czym jest hałas?

Hałas to zbyt głośne, niepożądane dźwięki, które docierają do nas w określonym miejscu i czasie. Mogą być nie tylko irytujące i uciążliwe, ale nawet szkodliwe dla naszego zdrowia. Osoby przebywające w pomieszczeniach generujących nadmierny hałas, nawet przez krótki czas, narażone są na poważne konsekwencje. Skutkiem działania hałasu jest bowiem zwiększenie poziomu stresu, a nawet utrata słuchu. Przyjmuje się, że długotrwałe przebywanie w hałasie o wartości powyżej 80 dB może prowadzić do poważnego uszkodzenia słuchu.

Źródłami hałasu w środowisku pracy biurowej są najczęściej:

 • pracownicy – ich rozmowy, kroki, pisanie na klawiaturze, trzaskanie drzwiami,
 • urządzenia biurowe – komputery, kserokopiarki, telefony,
 • instalacje w budynku – systemy wentylacji, klimatyzacja, instalacje grzewcze,
 • otoczenie – odgłosy przejeżdżających samochodów, dźwięki dobiegające z sąsiednich budynków i ulicy.

Poziom hałasu wyrażany jest w decybelach (dB). Aby łatwiej zrozumieć podział skali decybelowej i natężenia dźwięku, warto przedstawić kilka ogólnych przykładów:

 • 10 dB – oddech, szum liści,
 • 30 dB – szept, cicha muzyka
 • 50 dB – rozmowa
 • 70 dB – samochód
 • 80 dB – głośny krzyk dziecka
 • 95 dB – dźwięki głośnej ulicy
 • 110 dB – młot pneumatyczny
 • 130 dB – samolot odrzutowy

Normy hałasu w pracy biurowej

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pracy biurowej został ujęty w Polskich Normach.

Według PN-87/B-02151/02 – dopuszczalny poziom hałasu, który przenika do pomieszczeń biurowych (np. z instalacji, budynku lub jego otoczenia) to:

 • 35 dB – w pomieszczeniach do pracy umysłowej o dużej koncentracji,
 • 40 dB – w pomieszczeniach administracyjnych bez źródeł hałasu wewnątrz,
 • 45 dB – w pomieszczeniach administracyjnych z wewnętrznymi źródłami hałasu.

Według PN-N-01307:1994 – maksymalny poziom hałasu na stanowisku pracy to:

 • 55 dB – w pomieszczeniach administracyjnych i biurach,
 • 65 dB – w pomieszczeniach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania z łącznością telefoniczną,
 • 75 dB – w pomieszczeniach bezpośredniego sterowania (bez łączności telefonicznej) oraz pomieszczeniach ze źródłami hałasu, np. z maszynami i urządzeniami.

Hałas w biurze – co na to BHP?

Akustyka biura w dużym stopniu wpływa na wydajność i zdrowie pracowników. Dlatego przepisy BHP określają konkretne wymagania, które pracodawca powinien spełnić, aby chronić pracowników narażonych na działanie hałasu w pracy. Należy do nich m.in. wyposażenie stanowiska pracy w urządzenia i maszyny, które nie generują nadmiernego hałasu lub zapewnienie pracownikom ochronników słuchu. Pracodawca powinien również stosować rozwiązania, które skutecznie redukują poziom hałasu w pomieszczeniach biurowych, np. wyciszenie podłóg i ścian, montaż dźwiękoszczelnych okien lub stosowanie akustycznych ścian działowych.

O tym, jak skutecznie wyciszyć biuro pisaliśmy w poprzednim artykule. Poznaj 3 sposoby na wyciszenie pomieszczeń biurowych

Other articles